Notificació de recepció de tràfic de QSLs Madrid

Estan a disposició a la delegació, les QSLs rebudes de Madrid. Podeu passar-les a recollir el proper dimarts.

 

Data recepció

00/00/00

Indicatius


EA3GNR

EA3UBR

EB3EAW

EA3AHT

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EA3ETG

EA3EYR

EA3FNM

EA3FNI

EA3FRD

EA3FVL

EA3CE

EA3UU

EA3XA

EA3BCK

EA3UK

EA3CE

EA3GE

EA3XA

EA3AOI

EA3FNI

EA3FRD

EA3DYB

EB3EAW

EA3ESS

EA3EYR

EA3EU

EA3UU

EA3AHT

EA3BCK

EA3FNM

EA3FVL

EA3UBR

EA3EQI

EA3ETG

EA3GNR

Data recepció

29/05/18

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

06/04/18

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius


Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius