Notificació de recepció de tràfic de QSLs Madrid

Estan a disposició a la delegació, les QSLs rebudes de Madrid. Podeu passar-les a recollir el proper dimarts.

 

Data recepció

00/00/00

Indicatius

EA3UU

EA3CE

EA3FNM

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EB3EAW

EA3EYR

EA3AHT

EA3FRD

EA3UU

EA3XA

EA3BCK

EA3AHT

EA3AOI

EA3ESS

EA3ETG

EA3GE

EA3EYR

EA3FNM

EA3FRD

EA3FVL

EA3GNREB3EAW

EA3CE

EA3AHT

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EA3YR

EA3FMP

EA3FNM

EA3FRD

EA3UU

EA3FVL

EA3GNR

EA3UBR

EA3CE

EA3KR

EA3SI

Data recepció

23/04/19

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

23/01/19

Indicatius

Data recepció

22/10/19

Indicatius

EA3CE

EA3UU

EA3XA

EA3AHT

EA3AOI

EA3FRD

EA3GNR

EA3SI

EA3BCK

EA3ESS

EA3ETG

EA3EYR

EA3FNM

EA3UBR

EB3EAW

Data recepció

04/06/19

Indicatius

Data recepció

10/09/19

Indicatius

EA3CE

EA3KR

EA3SI

EA3UU

EA3AHT

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EA3ETG

EA3EYR

EA3FNM

EA3FRD

EA3GNR

EA3UBR

EB3EAW