Notificació de recepció de tràfic de QSLs Madrid

Estan a disposició a la delegació, les QSLs rebudes de Madrid. Podeu passar-les a recollir el proper dimarts.

 

Data recepció

27/11/18

Indicatius

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EA3ETG

EA3EYR

EA3FNI

EA3FNM

EA3FRD

EA3GNR

EA3CE

EA3UU

EA3XA

EB3EAW


EA3GNR

EA3UBR

EB3EAW

EA3AHT

EA3AOI

EA3BCK

EA3ESS

EA3ETG

EA3EYR

EA3FNM

EA3FNI

EA3FRD

EA3FVL

EA3CE

EA3UU

EA3XA

EA3BCK

EA3UK

EA3UU

EA3XA

EA3BCK

EA3AHT

EA3AOI

EA3ESS

EA3ETG

EA3GE

EA3EYR

EA3FNM

EA3FRD

EA3FVL

EA3GNREB3EAW

EA3CE

EA3CE

EA3GE

EA3XA

EA3AOI

EA3FNI

EA3FRD

EA3DYB

EB3EAW

EA3ESS

EA3EYR

EA3EU

EA3UU

EA3AHT

EA3BCK

EA3FNM

EA3FVL

EA3UBR

EA3EQI

EA3ETG

EA3GNR

EA3CE

EA3GE

EA3UU

EA3AHT

EA3AOI

EA3FNM

EA3BCK

EA3FNI

EA3FNC

EA3CVS

EA3BZN

EA3ESS

EA3YR

EA3GNR

EA3FRD

EB3EAW

EA3EQI

EA3FVL

EB3DWG

Data recepció

29/05/18

Indicatius

Data recepció

00/00/00

Indicatius

Data recepció

23/01/19

Indicatius

Data recepció

06/04/18

Indicatius

Data recepció

16/10/18

Indicatius

EA3CE

EA3GE

EA3UU

EA3BCK

EA3UK

EA3GNR

EA3XA

EB3EAW

EA3AHT

EA3AOI

EA3ESS

EA3ETG

EA3ERY

EA3FNI

EA3FNC

EA3FNM

EA3FVL

EA3EQI


Data recepció

10/07/18

Indicatius

Data recepció

13/09/18

Indicatius

EA3UU

EA3KR

EA3CE

EA3FVL

EA3FRD

EA3FNM

EA3FNI

EA3FNC

EA3EYR

EA3ETG

EA3ESS

EA3ESO

EA3EQI

EA3UBR

EA3GNR

EA3AOI

EA3BCK

EA3XA

EA3AHT

EB3EAW